Informacja o realizowanej strategii podatkowej Persan Polska S.A. za rok podatkowy 2020

Persán