Informacje prawne dotyczące firmy

Persán S.A.

 • Nazwa: PERSAN S.A.
 • NIP: A-91.380.014
 • Telefon: 954 99 83 50
 • Email: info@persan.es
 • Siedziba Spółki: C/ Pino Albar 2, 41016 Sewilli.
 • Dane z rejestru handlowego: spółka wpisana do Rejestru Handlowego w Sewilli, do Arkusza SE-57.934, Tomu 3.957 i Karty 190.

Persan Polska S.A.

 • Nazwa firmy: Persan Polska S.A.
 • NIP: 527-272-39-10
 • Adres siedziby: ul. Innowacyjna 10, 55-330 Wróblowice, Poland
 • Telefon: +48 71 37 00 599
 • e-mail: office@e-sindustry.com
 • REGON: 360126239
 • KRS: 0000529846
 • Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • Kapitał zakładowy//Wysokość kapitału zakładowego 100 000,00 PLN, kapitał wpłacony 100 000,00 PLN
Persán