Równowaga

Przyjazność dla środowiska to cel o wysokim priorytecie w naszej wizji przyszłości, a zarazem wspólna odpowiedzialność wszystkich członków naszej firmy.

Stąd właśnie płynie nasza silna wiara i zaangażowanie na rzecz pełnej ekologiczności na każdym etapie cyklu życia naszych produktów:

  • Począwszy od fazy projektowania produktu stosujemy zawsze materiały wykonane z poszanowaniem dla środowiska, zarówno w zakresie receptury, jak i opakowania.
  • W produkcji stosujemy procesy spełniające wszystkie normy jakościowe, zawsze też poszukujemy “zielonych” rozwiązań.
  • W zakresie konsumpcji aktywnie promujemy programy informacyjne dla naszych konsumentów.
  • W zakresie recyklingu preferujemy i wykorzystujemy coraz więcej materiałów nadających się do recyklingu oraz plastiku przetworzonego.

Certyfikaty ekologiczne

Oferujemy pełną linię produktów wyróżnionych krajowymi i międzynarodowymi certyfikatami ekologicznymi, przyznawanymi w oparciu o zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko i oszczędne wykorzystywanie zasobów. Wszystkie te produkty opracowaliśmy w skoncentrowanych recepturach, pamiętając o ważnym celu, jakim jest wydajność.

Przetwarzaj mnie

Aktywnie promujemy przetwarzanie opakowań naszych produktów przez konsumentów. W tym celu jesteśmy związani z Ecoembes, Eko-Cykl i Eko-Pak, stowarzyszeniami zajmującymi się przetwarzaniem i ekologicznym projektowaniem opakowań w Hiszpanii jak i Polsce.

Zobowiązujące materiały

Jesteśmy w pełni świadomi szkód, jakie nadmierna konsumpcja plastiku i papieru powodują naszej planecie, dlatego skupiamy się na aktywnym przyczynianiu się do przetwarzania poprzez różne inicjatywy.

Obecnie, większość naszych pojemników PET składa się w 25% z przetworzonego plastiku, ale w ramach naszego światowego master planu, w 2025 r., wszystkie nasze pojemniki będą przetwarzalne.

Zero odpadów

Rozwijamy nasze działania, zużywając tylko podstawowe zasoby. Ponadto, dzięki naszej inicjatywie Zero odpadów, udało nam się sprawić, że cała nadwyżka naszej części produkcyjnej stanowi część gospodarki obiegowej, zmniejszając nasz wkład w składowiska do zera.
Persán