Równowaga

Przyjazność dla środowiska to cel o wysokim priorytecie w naszej wizji przyszłości, a zarazem wspólna odpowiedzialność wszystkich członków naszej firmy.

Stąd właśnie płynie nasza silna wiara i zaangażowanie na rzecz pełnej ekologiczności na każdym etapie cyklu życia naszych produktów:

  • Począwszy od fazy projektowania produktu stosujemy zawsze materiały wykonane z poszanowaniem dla środowiska, zarówno w zakresie receptury, jak i opakowania.
  • W produkcji stosujemy procesy spełniające wszystkie normy jakościowe, zawsze też poszukujemy “zielonych” rozwiązań.
  • W zakresie konsumpcji aktywnie promujemy programy informacyjne dla naszych konsumentów.
  • W zakresie recyklingu preferujemy i wykorzystujemy coraz więcej materiałów nadających się do recyklingu oraz plastiku przetworzonego.

Certyfikaty ekologiczne

Oferujemy pełną linię produktów wyróżnionych krajowymi i międzynarodowymi certyfikatami ekologicznymi, przyznawanymi w oparciu o zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko i oszczędne wykorzystywanie zasobów. Wszystkie te produkty opracowaliśmy w skoncentrowanych recepturach, pamiętając o ważnym celu, jakim jest wydajność.

Przetwarzaj mnie

Aktywnie promujemy przetwarzanie opakowań naszych produktów przez konsumentów. W tym celu jesteśmy związani z Ecoembes, Eko-Cykl i Eko-Pak, stowarzyszeniami zajmującymi się przetwarzaniem i ekologicznym projektowaniem opakowań w Hiszpanii jak i Polsce.

Zobowiązujące materiały

Jesteśmy w pełni świadomi szkód, jakie nadmierna konsumpcja plastiku i papieru powodują naszej planecie, dlatego skupiamy się na aktywnym przyczynianiu się do przetwarzania poprzez różne inicjatywy.

Obecnie w większości naszych opakowań PET wykorzystujemy około 25% plastiku pochodzącego z recyklingu. Jednakże w ramach naszego globalnego planu dążymy do tego, aby wszystkie nasze opakowania nadawały się do recyklingu i zawierały jak najwyższy procent materiałów pochodzących z recyklingu.

Zero odpadów

Rozwijamy nasze działania, zużywając tylko podstawowe zasoby. Dodatkowo, dzięki naszej inicjatywie Zero Waste, udało nam się zapewnić, że wszelkie nadwyżki powstałe w naszym procesie produkcyjnym są częścią naszego planu gospodarki o obiegu zamkniętym, którego celem jest ograniczenie likwidacji odpadów do zera.
Persán