Zobowiązanie

Persán nie ogranicza swojej odpowiedzialności do produktów wprowadzanych na rynek. Nasza firma zapewnia, że jej działalność, proces produkcji i samo istnienie są zgodne z wartościami ramowymi, aby przyczynić się do aby przyczynić się do budowy lepszego społeczeństwa. W tym celu, wykorzystujemy naszą Fundację oraz nasze umowy i długoterminowe relacje z klientami, dostawcami, uniwersytetami i organizacjami.

Pełna jakość

Pracujemy, aby zapewnić naszym klientom najlepszą jakość w najlepszej cenie, ale przede wszystkim, zgodnie z filozofią modelu Pełnej jakości, ustalamy stabilne ramy relacji z naszymi dostawcami, w tym gwarancje odpowiedzialności społecznej, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Dla firmy Persán, dostawcy są częścią zespołu, a wspólna praca pozwala nam na stały rozwój. Staramy się, aby uczestniczyli oni w filozofii naszego projektu biznesowego, aby wspólna propozycja zaangażowania społecznego była bardziej solidna i posiadała większy zakres.

Społecznie świadomi

Filozofia naszych działań społecznych poprzez Fundację Persán ma na celu integrację zawodową, promowanie przedsiębiorczości i promowanie wartości takich jak zasługi promowanie przedsiębiorczości i promowanie wartości takich jak kultura ciężkiej pracy. Staramy się, aby nasze doświadczenie zawodowe służyło najsłabszym grupom, imigrantom i obywatelom, ich osobistemu rozwojowi i pełnej integracji w społeczeństwie. Zachęcamy również młodych ludzi do pracy, dając im nowe możliwości, aby jednocześnie tworzyli bogactwo i rozwój gospodarczy.

Nieustanne doskonalenie

Dzięki rozwojowi projektu Nieustannego doskonalenia, mającego na celu poszukiwanie doskonałości w naszych produktach i otwarcie nowych kanałów komunikacji z klientami, udało nam się poznać i zminimalizować skargi i reklamacje. Nauczyliśmy się wiele o ich preferencjach oraz wysłuchalismy wielu sugestii, aby dowiedzieć się, jak postrzegają ulepszenia, które wprowadzamy w naszych produktach.

Persán