Ogłoszenie NR 1 w MSIG – Announcement 1

15.12.2020 Zarząd Spółki Persan Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, KRS 0000529846 („Spółka”) działając na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki przy ul. Krakowskiej […]

Ogłoszenie NR 1 w MSIG – Announcement 1 Read More »