Ogłoszenie NR 2 w MSIG – Announcement 2

05.01.2021 Zarząd Spółki Persan Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, KRS 0000529846 („Spółka”), działając na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki przy ul. Krakowskiej …

Ogłoszenie NR 2 w MSIG – Announcement 2 Read More »